Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach

RODZAJ POŁOWUZRZESZENI W PZWNIEZRZESZENI
CAŁOROCZNY:Składka *Opłata
Wszystkie jeziora - bez trolinguw sprzedażyw sprzedaży
Wszystkie jeziora - pełnaw sprzedażyw sprzedaży
Wszystkie jeziora - bez trolingu ulga 50%w sprzedaży
Wszystkie jeziora - pełna - ulga 50%w sprzedaży
Wszystkie jeziora - bez trolingu ulga 75%w sprzedaży
Wszystkie jeziora - pełna - ulga 75%w sprzedaży
Jedno jezioro - bez trolinguw sprzedażyw sprzedaży
Jedno jezioro - pełnaw sprzedażyw sprzedaży
Jedno jezioro - bez trolingu ulga 50%w sprzedaży
Jedno jezioro - pełna - ulga 50%w sprzedaży
Jedno jezioro - bez trolingu ulga 75%w sprzedaży
Jedno jezioro - pełna - ulga 75%w sprzedaży
Jedno jezioro - socjalnaw sprzedaży
OKRESOWY:
1 - dniowa z trolingiemw sprzedażyw sprzedaży
1 - dniowa bez trolinguw sprzedażyw sprzedaży
3 - dniowa z trolingiemw sprzedażyw sprzedaży
3 - dniowa bez trolinguw sprzedażyw sprzedaży
7 - dniowa z trolingiemw sprzedażyw sprzedaży
7 - dniowa bez trolinguw sprzedażyw sprzedaży
14 - dniowa z trolingiemw sprzedażyw sprzedaży
14 - dniowa bez trolinguw sprzedażyw sprzedaży
30 - dniowa z trolingiemw sprzedażyw sprzedaży
30 - dniowa bez trolinguw sprzedażyw sprzedaży

*– Składka -składka na ochronę i zagospodarowanie wód PZW.

Zasady wędkownia:

 1. Wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW z wyjątkami:
  1. wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku. Obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi w porze nocnej, tj. w okresie od jednej godziny po zachodzie słońca, do jednej godziny przed wschodem słońca.
 2. Połów całoroczny obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
 3. Składki i opłaty całoroczne na wszystkie jeziora, jak i składki oraz opłaty okresowe, upoważniają do połowu na wszystkich wodach Gospodarstwa z wyłączeniem łowisk specjalnych, na którym obowiązują odrębne opłaty licencyjne i regulamin wędkowania.
 4. Składki i opłaty całoroczne na jedno jezioro upoważniają do połowu na rzekach, ciekach bezpośrednio łączących się z danym jeziorem (odpływ, dopływ).
 5. Składki i opłaty okresowe i całoroczne, za wyjtkiem składki socjalnej, upoważniają do połowu z łodzi, spinningu.
 6. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
 7. Składka socjalna upoważnia do połowu wyłącznie z brzegu na jednym jeziorze lub rzece bez prawa użycia spinningu. Składka socjalna przysługuje młodzieży do lat 18, emerytom (mężczyźni po 65 roku życia, kobiety po 60 roku życia), inwalidom całkowicie niezdolnym do pracy.
 8. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0.00 do godz.24.00. Opłaty 3, 7, 14 i 30-dniowe dotyczą kolejno następujących po sobie dni.
 9. Do składek całorocznych, dla wszystkich członków PZW, stosuje się następujące ulgi:
  • Członek Honorowy PZW oraz członek do lat 16-tu – 100%
  • odznaczony złotą odznak PZW z wieńcami – 75%
  • odznaczony srebrną i złotą odznaką PZW oraz członek PZW do lat 18-tu – 50 %.
 10. Na terenie działania Gospodarstwa składki i opłaty przyjmują wytypowane sklepy wędkarskie, skarbnicy kół PZW (wg wykazu), Zakłady Rybackie w Olecku, Suwałkach, Węgorzewie i Rucianem-Nidzie.
  Składek i opłat okresowych 1- i 3- dniowych dokonywać można także wykupując zezwolenie poprzez stronę internetow www.pzw.suwalki.com.pl z zaznaczeniem okresu, którego dotyczy połów.
  Do wędkowania na podstawie e-zezwolenia konieczne jest posiadanie w czasie połowu:

  • wydruku potwierdzenia przelewu z zaznaczeniem danych wędkujcego i terminu połowu (nie dotyczy płatności kartą kredytową),
  • druku e-zezwolenia, pobranego ze strony internetowej Gospodarstwa,
  • karty wędkarskiej.
 11. Wykaz wód, na które obowizują powyższe składki i opłaty w załączeniu (bez łowisk specjalnych, jezior: Wiartel-Przylasek, Lemięt, Łękuk i Kociołek).
 12. Wędkujcych na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb wydawanego razem z zezwoleniem. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów – w Zakładach Rybackich PZW lub w punktach sprzedaży.
 13. Na łowiska specjalne j. Wiartel-Przylasek, Lemięt, Łękuk i Kociołek obowiązują oddzielne opłaty i regulaminy.