Składki PZW

LpRodzajKwota
1Składka członkowska75,00
2Składka członkowska ulgowa 50%:
1) młodzież szkolna i studęci w wieku 16-24 lat
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia
4) kobiety od 60 roku życia

35,00
3Składka członkowska ulgowa 75%:
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

18,00
4Wpisowe:
1) członka zwyczajnego
2) członka uczestnika PZW

25,00
12,00
5Legitymacja członkowska5,00
RODZAJ POŁOWU/
ZAKRES ULG
ZRZESZENI W PZW/
RODZAJ POŁOWU
NIEZRZESZENI W PZW
CAŁOROCZNYSKŁADKAOPŁATA
Wody nizinne -bez trollingu i wód górskich (ULGOWA)118 zł
Wody nizinne i górskie bez trollingu (ULGOWA)148 zł
Wody nizinne, trolling (ULGOWA)368 zł
Wody nizinne i górskie,trolling - pełna398 zł600 zł
ULGA I- 50%:
młodzież szkolna i studenci w wieku
16 -24 lat,
- kobiety od 60 roku życia
- mężczyźni od 65 roku życia
-odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą
stopień niepełnosprawności).**
59 zł (wody nizinne bez trollingu i wód górskich)

74 zł (wody nizinne i górskie bez trollingu)

184 zł (wody nizinne trolling)

199 zł (wody nizinne, wody górskie, trolling)
ULGA II-75%:
- osoby od 75 roku życia,
- odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami,
- członek uczestnik do 16 lat.**
30 zł (wody nizinne bez trollingu i wód górskich)

38 zł (wody nizinne i górskie bez trollingu)

93 zł (wody nizinne trolling)

101 zł (wody nizinne, wody górskie, trolling)
SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE DO składek rocznych na wody nizinne
Górskie: 1) pełna. 2) ulg.- 50%. 3) ulg.- 75%.
1) - 30 zł 2) - 15 zł 3) - 8 zł
Trolling: - pełna, - ulg.- 50% - ulg.- 75%
250 zł 125 zł 63 zł
OKRESOWE
1-dniowa wody nizinne i górskie z trollingiem40 zł 70 zł
1-dniowa wody nizinne i górskie bez trollingu20 zł
3-dniowa wody nizinne i górskie z trollingiem 80 zł120 zł
3-dniowa wody nizinne i górskie bez trollingu40 zł
7-dniowa wody nizinne i górskie z trollingiem120 zł
7-dniowa wody nizinne i górskie bez trollingu60 zł
DOPŁATA DO OKRĘGU BIAŁYSTOK
Składka normalna108 zł
Składka ulgowa 54 zł
*składka - członkowska na zagospodarowanie i ochronę wód PZW
**system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

Składki PZW