Wymiary i okresy ochronne ryb 2015

NAZWA WYMIAR OCHRONNY / LIMIT DZIENNY OKRES OCHRONNY
AMUR BRAK / 3 SZTUKI BRAK
BELONA BRAK / NIE MA BRAK
BOLEŃ 40 CM / BRAK INFO od 1 stycznia do 30kwietnia
BRZANA 40 CM / 3 SZTUKI od 1 stycznia do 30 czerwca w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada
CERTA 30 CM / 5 SZTUK w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca. Wymiary i okresy ochronne ryb 2015
DORSZ BRAK / NIE MA BRAK
GŁOWACICA 70 CM / BRAK INFO BRAK
JAŹ 25 CM / BRAK INFO BRAK
JELEC 15 CM / NIE MA BRAK
KARAŚ BRAK / BRAK INFO BRAK
KARP 30 CM – LUBLIN, 35 CM – RADOM
/ 3 SZTUKI
BRAK
KLEŃ 25 CM / BRAK INFO BRAK
KRĄP BRAK / NIE MA BRAK
LESZCZ BRAK / NIE MA BRAK
LIN 25 CM / 4 SZTUKI BRAK
LIPIEŃ 30 CM / BRAK INFO od 1 marca do 31 maja
ŁOSOŚ 35 CM / BRAK INFO w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu łososia w czwartki, soboty i niedziele, na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.
MIĘTUS na rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granic z wodami morskimi wynosi 30 cm, w pozostałych wodach 25 cm / BRAK INFO na wszystkich wodach z wyjątkiem strefy na Odrze od ujścia rzeki Warty do granic z wodami morskimi od 1 grudnia do końca lutego
OKOŃ 18 CM / BRAK INFO BRAK
PŁOĆ BRAK / BRAK INFO BRAK
PSTRĄG dla pstrąga potokowego – 25 cm w Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia Sanu, w Odrze i jej dopływach do granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w Bystrzycy i jej dopływach. W pozostałych wodach – do 30 cm. Brak wymiaru ochronnego dla pstrąga tęczowego. / NIE MA Wymiary i okresy ochronne ryb 2015 w przypadku pstrąga potokowego od 1 września do 31 stycznia w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach. W pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia. Okres ochronny dla pstrąga tęczowego nie obowiązuje.
SANDACZ 50 CM / 2 SZTUKI od 1 stycznia do 31 maja
SIEJA 35 CM / 4 SZTUKI od 15 października do 31 grudnia
SIELAWA 18 CM / NIE MA od 1 października do 31 grudnia
SUM 70 CM / 1 SZTUKA 1 listopada do 30 czerwca* w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 marca do 31 maja.
SZCZUPAK 50 CM / 2 SZTUKI od 1 stycznia do 30 kwietnia
ŚWINKA 25 CM / NIE MA od 1 stycznia do 15 maja
TOŁPYGA BRAK / BRAK INFO BRAK
TROĆ 35 CM / BRAK INFO
Wymiary i okresy ochronne ryb 2015
w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu troci w czwartki, soboty i niedziele, na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.
UKLEJA BRAK / NIE MA BRAK
WĘGORZ 50 CM / BRAK INFO 15 VI – 15 VII
WZDRĘGA 15 CM / BRAK INFO BRAK

Wymiary i okresy ochronne ryb 2015
Wymiary i okresy ochronne ryb 2015